Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012


Επειδή η Ενημέρωση είναι υποχρέωση

Εμφανή τα προβλήματα  στον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης από την
προσωρινή μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης

Την 1η Αυγούστου του  2011 και στην 7η Συνεδρίαση του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ το 1ο ΘΕΜΑ της Ημερήσιας Διάταξης ήταν  «Προσωρινή 
μεταστέγαση 2ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης στον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης»,
Ο κ. Δήμαρχος με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να καταθέσει κάποιο έγγραφο 
αίτημα, ή κάποια στοιχεία, εισηγήθηκε την προσωρινή μεταστέγαση του 
2ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης στον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης, λόγω επικινδυνότητας  
του κτιρίου που στεγάζεται.
Η Απόφαση  εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της  υπογράφουσας 
 μοναδικής  παρούσας  στη Συνεδρίαση από την  Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης.
Κατά την τοποθέτηση της  στο θέμα ανέφερε τα εξής:
«Η επικινδυνότητα του κτιρίου δεν επιβεβαιώνεται από κανένα επίσημο έγγραφο.
Μόνο το αίτημα κάποιων γονέων , -όχι όλων-  και της Δ/ντριας του 2ου  Νηπιαγωγείου, 
όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, δεν αποδεικνύει κάτι.
Το παλαιό Κοινοτικό κατάστημα στο οποίο στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο, αναπαλαιώθηκε 
επί Προεδρίας κ. Γεωργίου Καρακατσάνη. Εργολάβος ήταν ο κ. Γεώργιος Δωροβάτας
 και επιβλέποντες Μηχανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών Αργολίδας ήταν ο κ. Μπασιάκος 
Δημήτριος και η κ. Αραπάκη Ευγενία. 
Ο πάνω όροφος έπεσε όλος, αφαιρέθηκε το ξύλινο πάτωμα και μετά από σύσκεψη των 
αρμοδίων έπεσε πλάκα από σκυρόδεμα και έδεσε όλα τα κάτω ντουβάρια.
Ο πάνω όροφος κτίστηκε με τούβλο. Το πάτωμα και το ταβάνι είναι πρόσθετα.
Μπορείτε να  συμβουλευτείτε όσους προανέφερα για να δημιουργήσετε ολοκληρωμένη άποψη.
Ο Δήμος Ερμιονίδας διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και μπορεί με τον κατάλληλο  έλεγχο να δώσει 
την δική του έκθεση. Αν αμφισβητείτε  την ασφάλεια του κτιρίου να οριστεί επιτροπή να 
πάρει δείγμα από το μπετόν και να το ελέγξει.
Η θέση που είχε επιλεγεί για να στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο ήταν ακριβώς για να εξυπηρετήσει την επάνω πόλη της Ερμιόνης.
Είχαμε χωρίσει την πόλη σε δύο ζώνες για να διευκολύνονται τα νήπια οι γονείς και οι συνοδοί 
και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της καθόδου και ανόδου μέσα σε τέσσερις ώρες.
Το κτίριο του Παιδικού Σταθμού έχει προδιαγραφές βρεφονηπιακού και μπορεί να λειτουργήσει 
σαν τέτοιος εφόσον ενισχυθεί με το κατάλληλο προσωπικό.
Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι εξυπηρετεί το 2ο  Νηπιαγωγείο σε χώρο που γειτνιάζει με 
το 1ο , αφού ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε θα έχει εκλείψει.
Να βρεθεί κάποιος χώρος που να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο επιλέχτηκε η 
συγκεκριμένη θέση.
Εφόσον αποφασίσετε την μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου, χωρίς κάποιον έλεγχο, 
αποδέχεστε την επικινδυνότητα του κτιρίου και μπαίνει άλλο ένα σοβαρό θέμα για την
 λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 Δεν συμφωνώ με την επικινδυνότητα του κτιρίου ούτε με την συστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου 
στο κτίριο του  Παιδικού  Σταθμού Ερμιόνης

Η μεταστέγαση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα μήνα και σήμερα πλέον τα προβλήματα
 που δημιούργησε είναι εμφανή.
Χρησιμοποιήθηκαν έξη αίθουσες από τον Παιδικό Σταθμό για την στέγαση του 
2ου Νηπιαγωγείου και την φιλοξενία 17 νηπίων.
Η δυναμικότητα του ήταν για να φιλοξενήσει 50 νήπια και με προδιαγραφές 
λειτουργίας βρεφονηπιακού Σταθμού, εφόσον ενισχυόταν με  το κατάλληλο προσωπικό, 
αφού υπήρχαν όλα τα απαιτούμενα έπιπλα και οι κατάλληλοι χώροι.
Από την έναρξη του Σχολικού έτους εκκρεμούν εγγραφές..
Με την έναρξη του νέου ημερολογιακού έτους  οι αιτήσεις ;έχουν αυξηθεί, αφού αρκετά 
νήπια συμπληρώνουν το όριο ηλικίας και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
εγγραφή τους.
Το νέο κύμα αιτήσεων εμφανίζεται  από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο που αρχίζει η 
τουριστική περίοδος και πολλές μητέρες  ξεκινούν εργασία.
Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτές οι εγγραφές κ. Δήμαρχε για τη φετινή χρονιά;
Η κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης είναι μικρή κ. Δήμαρχε.
Οι γονείς συζητούν μεταξύ τους και οι διαμαρτυρίες και η αγανάκτηση τους φτάνουν 
μέχρι εμάς, αφού οι   νέες εγγραφές γίνονται  πλέον επιλεκτικά,. 
Για τα 33 φιλοξενούμενα σήμερα νήπια χρησιμοποιείται η μοναδική αίθουσα διδασκαλίας,
Η δεύτερη ηλιόλουστη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία είχε εξοπλισθεί πλήρως από
 την προηγούμενη διοίκηση με έπιπλα, μοκέτες, κουρτίνες, γωνιές παιχνιδιού, 
κουκλοθέατρο κ.λ.π.,  σήμερα έχει μετατραπεί σε αποθήκη των υλικών και σκευών 
καθαριότητας.
Αντί για την τραπεζαρία, τα  νήπια παίρνουν τα γεύματα τους στον χώρο υποδοχής, 
δίπλα στις τουαλέτες, χωρίς πόρτα.
Το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται μέσα στις τουαλέτες που χρησιμοποιούν τα νήπια.
Για να φτάσει κάποιος γονιός στο γραφείο είναι δύσκολο  αφού μπροστά του βρίσκονται 
τα τραπεζοκαθίσματα  του φαγητού  και αδύνατον όταν τα νήπια παίρνουν τα γεύματα τους.

Οι διαμαρτυρίες των γονιών των φιλοξενούμενων νηπίων  δεν φτάνουν ή δεν τις 
ακούει ο Δήμαρχος, αφού  δεν βρίσκονται στον προσφιλή του κύκλο.

Και ενώ οι γονείς περιμένουν να τους ενημερώσετε κ. Δήμαρχε ποιες ενέργειες  
έχετε δρομολογήσει   και προγραμματίσει για την οριστική στέγαση του 2ου 
Νηπιαγωγείου, εσείς εγκρίνατε έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Ερμιονίδας 
ποσού 10.000,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες προς την Α/θμια  Σχολική Επιτροπή 
και ειδικά για έκτακτες επισκευαστικές δαπάνες στο 2ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης ως κατωτέρω:
1 )Αποξήλωση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης Φ15, αντικατάσταση αυτών και τοποθέτηση δύο καινούργιων θερμαντικών σωμάτων.
2)Εγκατάσταση σωληνώσεων κρύου, ζεστού ΦΙ 5 για τρεις τουαλέτες, τρεις νιπτήρες και αποχέτευση αυτών.
3)Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής με τα υλικά τους.
4)Αποξήλωση του μπετόν στο προαύλιο και στην είσοδο.
5)Καθαρισμός στον λέβητα και στον καυστήρα.
6)Μόνωση στις σωλήνες του λεβητοστασίου και στον χώρο του πετρελαίου. Μεταφορά φίλτρου πετρελαίου από λεβητοστάσιο στον χώρο του πετρελαίου. Αλλαγή φλαντζών κυκλοφορητών, βαλβίδας ασφαλείας και επέκταση αυτής με σωλήνα Φ15. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο βανών αυτονομίας και έναν πίνακα ωρομετρητών. Αλλαγή αυτομάτου πλήρωσης.
7)Προμή0εια και τοποθέτηση βρυσών. Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, καθώς και διακοπτών θερμαντικών σωμάτων.
και επιπλέον από την τακτική επιχορήγηση
1)     κατασκευή ντουλάπας  922,50 ευρώ
2)     επισκευή αλουμινίων – κάγκελων  2.140.20 ευρώ
Από όταν  κατασκευάστηκαν  τα κτίρια  του 1ου Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού, 
που γειτνιάζουν από ότι όλοι γνωρίζουμε, είχε τεθεί πολλές φορές θέμα από την Δημοτική 
Αρχή Ερμιόνης να χωριστεί ο αύλειος χώρος. Ποτέ όμως δεν έγινε, διότι οι εκπαιδευτικοί – νηπιαγωγοί είχαν κατηγορηματικά  αντίθετη γνώμη και άποψη, ισχυριζόμενοι ότι
 είναι αντιεκπαιδευτικό οι χώροι να χωρίζονται για να έχουν άνεση κίνησης τα νήπια και να
 μην νοιώθουν εγκλωβισμένα σε περιορισμένο χώρο.
Αυτό ανατράπηκε επί των ημερών σας κ. Δήμαρχε και ο αύλειος χώρος χωρίστηκε με 
σιδερένια κάγκελα.
Είναι νέα εκπαιδευτική άποψη αυτή;  

Όλες αυτές οι επισκευές κ. Δήμαρχε ανάγονται στο πλαίσιο της   «Προσωρινής μεταστέγαση  του 2ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης στον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης» ;

Ενημερώστε τους γονείς κ. Δήμαρχε αν και πότε θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις εγγραφών 
που εκκρεμούν, διότι οι γονείς περιμένουν να ξεκινήσουν εργασία.
Ενημερώστε τους γονείς ότι αποφασίσατε να συρρικνώσετε τον Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Ερμιόνης, δυναμικότητας 50 νηπίων  για να ικανοποιήσετε προεκλογικές 
σας δεσμεύσεις και υποσχέσεις  
Ενημερώστε τους γονείς ότι σε όλη την πόλη της Ερμιόνης, δεν βρήκατε άλλον
 κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των 17 νηπίων του 2ου Νηπιαγωγείου, μέσα στα 
τόσα Δημοτικά κτίρια που διαθέτει η πόλη.
Ενημερώστε τους γονείς τι τελικά έχετε στο μυαλό σας και πιο το πρόγραμμα σας για 
την τύχη του Παιδικού Σταθμού Ερμιόνης.
Καμαρώνετε κ.  Δήμαρχε ότι φτιάξατε ένα σχολείο.
Καμαρώνετε και γι΄ αυτό που διαλύσατε;
ένα στολίδι για το Νομό μας, σύμφωνα με τη γνώμη αυτών που μας εποπτεύουν.
Και να σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια προσωρινή λύση, σύμφωνα 
με την Απόφαση του Ν.Π.
Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν  επρόκειτο για μόνιμη λύση.ΘΕΟΔΟΤΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ – ΛΑΜΠΑΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
και ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012


ΣΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  


Μας λυπεί το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας
καθίσταται υποχείριο ορισμένων που αν μη τι άλλο δεν χαρακτηρίζονται από πολιτική ηθική.
Σήμερα που η κοινωνία μας  πληρώνει  τέτοιου είδους τακτικές και πολιτικές η Δημοτική Αρχή με την πάγια τακτική της  απαξιώνει τους θεσμούς και τους Δημότες για άλλη μια φορά.
Είναι γνωστή αυτή η πολιτική  χρόνια τώρα γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν την τακτική στημένης μη απαρτίας αποφεύγοντας  την συζήτηση ενημέρωση και επίλυση σοβαρών θεμάτων.
Είναι γνώριμη τακτική  στους Δημότες του πρώην Δήμου Κρανιδίου  όταν έκαναν το ίδιο για το σχέδιο πόλης,  την επέκταση σχεδίου  Κρανιδίου καθώς και για  Δημοτικά έργα που προσπαθούσαν να καθυστερήσουν τις αποφάσεις για την υλοποίηση τους.
Είναι αποδεδειγμένο  ότι πολλές φορές έχουμε συναινέσει σε αναβολή Δημοτικών Συμβουλίων.  Πόσο μάλλον για ένα δυσάρεστο γεγονός όταν αυτό το γνώριζαν  από την προηγούμενη μέρα και όχι δύο ώρες πριν το Δ.Σ.
Είναι απρεπές να γίνονται τέτοια γεγονότα αντικείμενο εκμετάλλευσης , κρύβοντας με αυτό τον τρόπο την  πρόθεση τους και την αλήθεια.
Η ακύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν προαποφασισμένη και προγραμματισμένη, ώστε να μην ενημερωθούν οι Δημότες για θέματα
που αφορούν την εκκαθάριση,  διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων.
Αυτό το θέμα  έπρεπε να το είχε θέσει   ο Δήμαρχος από το προηγούμενο Δημ. Συμβουλιο.  Όμως  το  απέφυγε  επιδεικτικά  παρόλο  που  είχε  πάρει  κακή δημοσιότητα και επέλεξε τη σιωπή.
Χρησιμοποίησε  εσκεμμένα  το δρόμο των  εθελοντών  blogers και όχι τα θεσμικά όργανα όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το θέμα των Δημοτικών Σφαγείων δεν αφορά μόνο την διαχείριση και τις ατασθαλίες αλλά και την λειτουργία τους ενόψει του Πάσχα.
Δυστυχώς ο Δήμαρχος επέλεξε εις βάρος των Δημοτών των κτηνοτρόφων και του τόπου να τα κλείσει.    
Αυτή ήταν η αιτία που  επικαλεστήκαμε τη Δημοτ. Νομοθεσία του Καλλικράτη που υποχρεώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να συγκαλέσει  Δημοτικό Συμβούλιο εντός 6 ημερών με αυτό το θέμα.
Είναι λυπηρό που οι ενέργειες και η τακτική του Δημάρχου για θέματα απορριμμάτων, off shore, πολεοδομίας, και διαχείρισης απασχολούν  το Πανελλήνιο και δημιουργούν μια εικόνα απέραντης διαπλοκής που δεν αξίζει για την περιοχή μας και του Δημότες μας.     

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ


Με επιστολή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη κο Τάσο Χειβιδόπουλο, την Κτηνιατρική Υπηρεσία Αργολίδας και τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κο Καμιζή, ο οποίος δήλωσε χθες στους κτηνοτρόφους πως το Σφαγείο δεν θα ανοίξει ο Τ. Δήμαρχος Κρανιδίου Δημήτρης Σφυρής ζήτησε την λειτουργία του εν΄ όψη  των ημερών του Πάσχα.
Ακολουθεί η επιστολή του :

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.Δ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ & ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852/2010 ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΟΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ.                                                                                                                        Τετάρτη 4/4/2012

Προς το Προεδρείο & το Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδος

Πριν την Η.Δ. του συμβουλίου κατατέθηκε αίτηση – ανακοίνωση την οποία προσυπογράφουν τα μέλη του Δ.Σ. της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ (1/3 του Δ.Σ.) για σύγκληση Δ.Σ. με το θέμα που αναφέρεται κατωτέρω:

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας αναρτήθηκε Πρόσκληση Ανακοίνωση για όλους τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση της επιχείρησης «Δημοτική επιχείρηση σφαγείων Κρανιδίου»
Συγκεκριμένα η Δημοτική επιχείρηση σφαγείων Κρανιδίου ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προτίθεται να ενοικιάσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης .
Μάλιστα αναφέρει ότι η παραλαβή των προσφορών θα γίνει την 2/4/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου.
Επίσης αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από το λογιστικό γραφείο της κ. Τσιρτσίκου Δήμητρας.
Η κ. Τσιρτσίκου  Δήμητρα και ο κ. Χαράλαμπος Βάθης έχουν οριστεί εκκαθαριστές για τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΣΦΑΚ, σύμφωνα με την 36/2011 ΘΕΜΑ 15Ο Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας.
Η Απόφαση του Δ.Σ. εκτός της αμοιβής των 15.000,00 ευρώ αναφέρει ότι
αποφασίζει να προχωρήσουμε στη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΣΦΑΚ και οι εκκαθαριστές να έχουν τις εξής αρμοδιότητες
1)     τη διενέργεια Απογραφής  της περιουσίας της επιχείρησης
2)     τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων της επιχείρησης, δηλαδή η είσπραξη των απαιτήσεων αυτής, η πληρωμή των χρεών της επιχείρησης και η επιστροφή του υπολοίπου στον Δήμο Ερμιονίδας.
Η θητεία των εκκαθαριστών σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση ήταν μέχρι 31/8/2011 και παρατάθηκε με Απόφαση του Δ.Σ.  Σεπτεμβρίου του 2011 μέχρι  31/12/2011.
Η απόφαση παράτασης έπρεπε να είχε ληφθεί πριν την 31/8/2011.και όχι μεταγενέστερα.
Η παράτασης  δόθηκε διότι δεν είχε ολοκληρωθεί  το έργο.
Μέχρι την λήξη της θητείας τους  (31 Δεκεμβρίου του 2011) το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί. και δεν είχαν παραδοθεί οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση,
Στη συνεδρίαση Δ.Σ. της 16/1/2012  στο 13 ΘΕΜΑ Η.Δ. «Σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών σφαγείων του Δήμου μας» Α.Δ.Σ 14/2012 οι εισηγητές δεν παρέδωσαν τα στοιχεία της εκκαθάρισης όπως έπρεπε και όπως ορίζει ο Νόμος , το οποίο  έπρεπε η Δημοτική Αρχή να το είχε ζητήσει.
Οι εκκαθαριστές παρόλο που δεν παρέδωσαν τα αποτελέσματα εκκαθάρισης  (που είχαν αναλάβει), πληρώθηκαν τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
Τόσο η 14/2012  όσο και η 36/2911 Α,Δ,Σ,  δεν παρέχουν αρμοδιότητες  στους εκκαθαριστές  για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (  χωρίς καμία Απόφαση Δ.Σ. για τον διαγωνισμό και αφού η θητεία τους έχει λήξει).
Μπαίνουν  ερωτήματα κατά πόσο ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή λειτουργούν στα πλαίσια της νομιμότητας και στην εκτέλεση των Αποφάσεων του Δ.Σ., βάσει της νομοθεσίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΦΥΡΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
                                                                                ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                                ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
                                                                                ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                                                                ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                                ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
                                                                                ΦΩΣΤΙΝΗ Κ.
                                                                                ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ