Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΜΕ 400.000 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΕΙΑ

Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Ερμιονίδας προς το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για χρηματοδότηση με  ποσό ύψους 400.000€ προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση χώρων αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται αποτεθειμένα σε τρία εμφανή σημεία στην Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου.
Η Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου χρησιμοποιούσε τρία (3) σημεία απόθεσης των αστικών αποβλήτων, χωρίς να πραγματοποιείται διαλογή και διαχείριση στα δύο εξ αυτών.
Συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Διδύμων υπάρχει ένας χώρος συλλογής αστικών αποβλήτων στον οποίο λειτουργούσε ο δεματοποιητής και ένας δεύτερος  χώρος διάθεσης αποβλήτων ακριβώς έξω από την εγκατάσταση του δεματοποιητή, ενώ στην περιοχή Κάμπος Κρανιδίου βρίσκεται η τρίτη θέση απόθεσης των αστικών αποβλήτων.
Κατόπιν συνεννοήσεως του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, ο Δήμος Ερμιονίδας υπέβαλε στις 23 Δεκεμβρίου 2014 στο Υ.ΠΕ.Κ.Α.  συνοπτική οικονομοτεχνική μελέτη αποκατάστασης των τριών προαναφερόμενων χώρων απόθεσης αποβλήτων (ακολουθεί  η μελέτη συνημμένη στο τέλος).
Το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ενέκρινε την μελέτη για το ποσό των 400.000€ και απέστειλε στην συνέχεια την έγκρισή του στο Υπουργείο Οικονομικών.
Το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε την έγκριση και την απέστειλε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  από όπου το κονδύλι θα προωθηθεί άμεσα στο Δήμο Ερμιονίδας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι φανερό λοιπόν πως έχουμε για το Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σφυρή και τη Δημοτική Αρχή μια καινούργια μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της διαχείρισης των απορριμμάτων, που ο Δήμος Ερμιονίδας έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει, με εμφανέστατα τα αποτελέσματα της καθαριότητας, της αισθητικής εικόνας της περιοχής μας, κυρίως όμως της υγείας μας. 


Ακολουθεί η οικονομοτεχνική μελέτη που υποβλήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2014 στο  Υ.ΠΕ.Κ.Α. από τον Δήμο Ερμιονίδας: 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΤετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Ιανουαρίου 2015, η τροποποίηση τής από 25-04-2013 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 25 Απριλίου 2013 είχε υπογραφεί Σύμβαση Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της ΕΕΑΑ Α.Ε., η οποία προέβλεπε τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας από το Δήμο Ερμιονίδας μέσω του συστήματος του μπλε κάδου.
Με τη σύμβαση του 2013 ο Δήμος Ερμιονίδας εκτός από την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, είχε αναλάβει και την υποχρέωση της μεταφοράς τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Τρίπολης με δικά του έξοδα.
Συνεπώς, εφόσον στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας δεν υπήρχε Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, η μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Τρίπολης γινόταν με το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Ερμιονίδας. Έτσι ο Δήμος Ερμιονίδας επιβαρυνόταν με υψηλό λειτουργικό κόστος κατά τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων, όπως είναι τα καύσιμα, οι εργατοώρες του οδηγού και  η φθορά του οχήματος.
Επίσης χανόταν πολύτιμος χρόνος με την απασχόληση του απορριμματοφόρου στο δρομολόγιο Κρανιδίου – Τρίπολης με αποτέλεσμα ο Δήμος να στερείται της χρήσης του απορριμματοφόρου από την καθημερινή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τα οποία ως εκ τούτου παρέμεναν περισσότερο χρόνο στους μπλε κάδους προκαλώντας την αισθητική μας. 
Με την τροποποίηση της σύμβασης, που ψηφίστηκε στις 16-1-2015, ο Δήμος Ερμιονίδας αναλαμβάνει την αποκομιδή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται στον αδειοδοτημένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, που λειτουργεί εντός του Δήμου Ερμιονίδας. Αμέσως μετά τα εν λόγω ανακυκλώσιμα θα μεταφορτώνονται σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κορινθίας χωρίς να χρησιμοποιηθεί απορριμματοφόρο του Δήμου. Γι’ αυτή τη μεταφορά ο Δήμος θα επιδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της ίδιας σύμβασης, με 43,05 € ανά μεταφερόμενο τόνο ανακυκλώσιμων.    
Επομένως με τη νέα τροποποιημένη σύμβαση  ο Δήμος κερδίζει και το λειτουργικό κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων σε ΚΔΑΥ αφού δεν θα καταβάλει ούτε ένα ευρώ για τη μεταφορά τους και παράλληλα εξασφαλίζει την καθημερινή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων του μπλε κάδου, αφού το απορριμματοφόρο των ανακυκλώσιμων  του Δήμου θα είναι πλέον καθημερινά ελεύθερο για τη συλλογή του περιεχομένου των μπλε κάδων.
Η τροποποίηση της σύμβασης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τόκας και ο κ. Λυμπερόπουλος δεν την ψήφισαν, παρά την εμφανέστατη οικονομική ωφέλεια που παρέχει στο Δήμο η νέα τροποποιημένη σύμβαση. 

Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΕΑΑ παρέδωσε ήδη στο Δήμο Ερμιονίδας άλλους 220 μπλε κάδους 1.100 λίτρων και έτσι αυξάνεται ο όγκος του χώρου υποδοχής των ανακυκλώσιμων και κατ’ επέκταση το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας. Επίσης ύστερα από αίτημα του Δήμου Ερμιονίδας επίκειται η παραχώρηση από την ΕΕΑΑ ενός δεύτερου απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, η παραχώρηση ειδικών κάδων (κώδωνες) συλλογής γυαλιού, 200 ενημερωτικών αφισών για τους μπλε κάδους και ανταλλακτικών για τους ήδη υπάρχοντες μπλε κάδους.

Θεωρούμε ότι η τροποποίηση της σύμβασης με την ΕΕΑΑ αποτελεί για το Δήμαρχο κ. Σφυρή και τη νέα Δημοτική Αρχή μια καινούργια θετική κατάκτηση στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της διαχείρισης των απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει, με εμφανέστατα τα αποτελέσματα της καθαριότητας, της αισθητικής εικόνας της περιοχής μας, κυρίως όμως της υγείας μας.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Όπως διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου του Δήμου Ερμιονίδας, η Δημοτική Φιλαρμονική, συμμετείχε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου, σε εορταστικές εκδηλώσεις στις Σπέτσες και στην Νέα Επίδαυρο:
"Η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμιονίδας συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Σπετσών, κατόπιν προσκλήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού.
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 στις 9:00 π.μ., η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμιονίδας μετέβει στις Σπέτσες και έλαβε μέρος στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Αντωνίου, υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Αρβανίτη Στάθη.

Η περιφορά έλαβε χώρα από 9:45 π.μ. έως 10:30 π.μ. και στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδας και Τροιζινίας Εφραίμ.

Επίσης, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμιονίδας υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Αρβανίτη Στάθη, συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού της 1ης  Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων και της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στη Νέα Επίδαυρο, κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Επιδαύρου.  


Η επίσημη δοξολογία έγινε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αργολίδας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο  Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κος Παπαϊωάννου Αθανάσιος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κος Ανδριανός Ιωάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κος Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι  κοι  Σαρρής Ιωάννης  και  Γαβρήλος Γεώργιος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος Αργολίδας και πλήθος κόσμου." 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ