Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει στον Δήμο Ερμιονίδας με την διαχείριση 50.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής", όπως φαίνεται από το Δελτίο Τύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα το 2012 η εταιρία Μ.Ο.Δ. ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χρηματοδότησε τον Δήμο Ερμιονίδας με 50.000,00€ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ερμιονίδας μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα, που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.
Τα έργα στα οποία που μπορούσαν να υποστηριχθούν είναι η ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, η αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης, η βελτίωση δημοτικών οδών και οποιοδήποτε άλλο έργο μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
Η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας από το εξειδικευμένο προσωπικό συνίσταται στην σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, στην σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών, στον έλεγχο και επικαιροποίηση των μελετών που έχουν ήδη συνταχθεί και σε κάθε ενέργεια που θα βοηθήσει τον Δήμο στην προώθηση και ωρίμανση των προτάσεών του.
Ο Δήμος Ερμιονίδας αντί να προχωρήσει  στην πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας ως όφειλε, προτίμησε να δαπανήσει τα 50.000,00€ ως εξής:

1). Στις 4/9/2013 πληρώθηκαν 5.606,83€ για να πάρουν Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κτίριο του Δημαρχείου στο Κρανίδι, το κτίριο του Λιμεναρχείου στην Ερμιόνη και το κτίριο του παλαιού Δημοτικού σχολείου στην Κοιλάδα (στο οποίο γίνονται ακόμα εργασίες και δεν το έχει παραδώσει ο εργολάβος).

2). Στις 14/11/2013 πληρώθηκαν 11.893,00€ για “παροχή  υπηρεσιών για προώθηση υδραυλικών έργων”.

3). Υπάρχει  ένταλμα πληρωμής στον Δήμο Ερμιονίδας 19.680,00€ για “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιολόγηση ΜΒΚ Ερμιόνης και τρόποι διάθεσης των καθορισμένων λυμάτων”, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα.

Αδιάθετο υπάρχει ποσό 12.820,17€ το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Ερμιονίδας.

Είναι ολοφάνερο ότι η διαχείριση των 50.000€ από τον Δήμο Ερμιονίδας δεν συνάδει με τους σκοπούς του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”.
Δηλαδή ο Δήμος Ερμιονίδας αντί να προσλάβει εξειδικευμένους Συμβούλους Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, προτίμησε να σπαταλήσει ποσά για υπηρεσίες ουσιαστικά άσχετες με το αντικείμενο του προγράμματος.
Έτσι την τετραετία 2011 – 2014 δεν έγινε κανένα μεγάλο ή μικρό έργο στην Ερμιονίδα και η περιοχή μας έμεινε αναπτυξιακά πολύ πίσω σε σχέση με άλλους Δήμους της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, οι περισσότεροι από τους οποίους προχώρησαν στην πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του στελεχιακού τους δυναμικού με έμπειρα στελέχη προερχόμενα από την αγορά ή από την Μ.Ο.Δ. ΑΕ., εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλα κονδύλια από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.
Λόγω του ότι η εμπειρία τους ήταν θετικότατη με εντυπωσιακά αποτελέσματα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έκανε αίτημα στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, η χρηματοδότηση των Δήμων μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής” να συνεχιστεί και το 2014 προκειμένου να ωριμάσουν εγκαίρως έργα για ένταξή τους στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συμφώνησε στο αίτημα, οπότε ειδική οικονομική ενίσχυση θα δοθεί εκ νέου σε όλους τους Δήμους της χώρας από τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να έχουν υποστήριξη με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Η παρούσα  Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι η νέα οικονομική ενίσχυση μαζί με το αδιάθετο υπόλοιπο από την προηγούμενη, θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πράγμα πολύ σημαντικό προκειμένου να μπει ο Δήμος Ερμιονίδας σε αναπτυξιακή τροχιά και να καλύψει το χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό κενό που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με άλλους Δήμους της χώρας.


Ακολουθεί παρακάτω η απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας με 50.000,00€ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής":ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΓΙΟΡΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ


Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ ΦΛΩΡΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την παρούσα επιστολή θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά τους εθελοντές οι οποίοι προσέφεραν χρήματα και υπηρεσίες προκειμένου να επισκευασθεί το κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος Κοιλάδας και να καθαριστεί ο προαύλιος χώρος του.
Η προσφορά τους ήταν πολύτιμη προκειμένου το Κοινοτικό Κατάστημα Κοιλάδας να γίνει ένας ανθρώπινος χώρος, όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας και να στεγάζονται ο αγροτικός ιατρός και οι Σύλλογοι του χωριού μας.
Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς τους:
Αθανάσιο Βουλγαράκη, Μαργαρώ Βουλγαράκη, Γεώργιο Δημ. Λάμπρου, Γεώργιο Αναργ. Μπασιμακόπουλο, Μαρία Ι. Ρούσση, Κωστούλα Δ. Φασιλή, Ανάργυρο Κωνστ. Φλωρή, Γεώργιο Χρ. Φασιλή (Ναυτίλος) και Αλιευτικό Σύλλογο Κοιλάδας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΦΛΩΡΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ


Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΚΡΩΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΒΙΑΣΤΙΚΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Μέχρι σήμερα η νέα Δημοτική Αρχή είχε επιλέξει να μην κάνει καμία ανακοίνωση για το φλέγον θέμα των απορριμμάτων της Ερμιονίδας, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος και των κρίσιμων χειρισμών που απαιτούνται για την οριστική επίλυσή του.
Την παρούσα χρονική στιγμή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση το θέμα να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στην πολύ βιαστική και άκρως υποκριτική «ανακοίνωση – καταγγελία» της Ομάδας Διδύμων της Δυνατής Ερμιονίδας, με δεδομένο πως το πρόβλημα των απορριμμάτων της Ερμιονίδας ταλανίζει τον τόπο μας εδώ και τρία χρόνια και μάλιστα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει γίνει εκρηκτικό με τα σκουπίδια στους δρόμους επί μήνες.
Δεν είχαν δει άραγε τα μέλη της Ομάδας Διδύμων της Δυνατής Ερμιονίδας τους σωρούς από τα σκουπίδια  στην διασταύρωση του δρόμου για Σαλάντι την 31η Αυγούστου 2014;
Ξεχνούν κάποια μέλη της Ομάδας Διδύμων της Δυνατής Ερμιονίδας (οι κ.κ. Αντουλινάκης Σπύρος και Σερέτης Παναγιώτης), ότι ήταν εκλεγμένοι αιρετοί με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία φέρει ακεραία την ευθύνη για το σημερινό κατάντημα με τα απορρίμματα της Ερμιονίδας;
Σύμφωνα με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η μεταφορά των 2.000 τόνων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ Φυλής ολοκληρώθηκε στις 26 Αυγούστου 2014. Έτσι την 1η Σεπτεμβρίου, η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε τον Δήμο Ερμιονίδας με μεγάλους όγκους απορριμμάτων μέσα στους κάδους, αλλά και έξω από αυτούς, στους δρόμους, χωρίς τελικό αποδέκτη.
Επίσης την 1η Σεπτεμβρίου 2014, όλα τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ερμιονίδας ήταν γεμάτα με απορρίμματα.
Επιπλέον έγιναν καταγγελίες για τα απορρίμματα της Ερμιονίδας την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 (τρεις μέρες πριν αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή), οι οποίες στην συνέχεια δυσκόλεψαν αρκετά την διαχείριση του προβλήματος των απορριμμάτων.
Η απόφαση που πήρε ο νέος Δήμαρχος Ερμιονίδας, (χωρίς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχε δικαίωμα λόγω εκτάκτου ανάγκης), για ενοικίαση 14 κάδων μεγάλων διαστάσεων για  εναπόθεση των απορριμμάτων, έλυσε προσωρινά το πρόβλημα, αφού μέσα σε δεκαπέντε μέρες οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες είχαν καθαριστεί από τα σκουπίδια.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Σεπτεμβρίου 2014, όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δυνατής Ερμιονίδας (Γεωργόπουλος Γιάννης, Γκαμίλη Ελένη και Μπαλαμπάνης Χρήστος), καταψήφισαν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για μεταφορά χρημάτων στον απαραίτητο κωδικό, προκειμένου να πληρωθεί η ενοικίαση των 14 κάδων.
Δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δυνατής Ερμιονίδας, δεν ήθελαν να πληρωθούν οι ενοικιασμένοι κάδοι;
Ήθελαν να παραμένουν τα απορρίμματα στους δρόμους;
Αυτή είναι η πρότασή τους για την διαχείριση των απορριμμάτων;
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως σήμερα στον Δήμο Ερμιονίδας, οι ενοικιασμένοι κάδοι για την εναπόθεση των απορριμμάτων έχουν γίνει 28, με τους υπόλοιπους 14 κάδους να έχουν πληρωθεί από εθελοντές χρηματοδότες (ένας από αυτούς είναι αιρετός της πλειοψηφίας της νέας Δημοτικής Αρχής).
Αυτοί οι 28 κάδοι μεγάλων διαστάσεων είναι από σήμερα γεμάτοι και τα απορρίμματα της Ερμιονίδας δεν έχουν τελικό αποδέκτη.
Ένα επιπλέον πρόβλημα, είναι η λήξη από 11 Σεπτεμβρίου 2014 της σύμβασης με τον ιδιώτη που είχε ο Δήμος Ερμιονίδας για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ο οποίος συνέλεγε απορρίμματα από την Ερμιόνη, το Πορτοχέλι και τις περισσότερες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. Οπότε η αποκομιδή γίνεται πλέον μόνο από τους εργάτες καθαριότητας και τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
Έτσι οι περισσότερες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας έχουν επιλέξει (μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα), να συγκεντρώσουν τους κάδους απορριμμάτων σε δύο – τρία σημεία έξω από τους οικισμούς, για να μην έχουν τα σκουπίδια στους κεντρικούς δρόμους και στις πλατείες.
Στα Δίδυμα ένα σημείο που έχει επιλεγεί να συγκεντρωθούν κάδοι είναι στον παλιό αδιέξοδο δρόμο Λουκαϊτίου – Κρανιδίου, κάτι το οποίο φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Μήπως τα μέλη της Ομάδας Διδύμων της Δυνατής Ερμιονίδας προτιμούν τους γεμάτους κάδους και τα απορρίμματα στους δρόμους και στις πλατείες του χωριού;
Να τους ενημερώσουμε επίσης πως τα απορρίμματα από την διασταύρωση για Σαλάντι (τα οποία ήταν εκεί από την θητεία των κ.κ. Αντουλινάκη Σπύρου και Σερέτη Παναγιώτη), μαζεύτηκαν σήμερα το πρωί και ο χώρος είναι καθαρός.
Τέλος η νέα Δημοτική Αρχή εφαρμόζει με ακρίβεια το πρόγραμμά της στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο περιλαμβάνει την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την μεταφορά του υπολοίπου.
Κανένας εχέφρων άνθρωπος δεν θα απαιτούσε από μία νέα Δημοτική Αρχή να επιλύσει μέσα σε εικοσιπέντε μέρες ένα πρόβλημα τριών χρόνων, πράγμα όμως που βλέπουμε να το ζητούν τα μέλη της Ομάδας Διδύμων της Δυνατής Ερμιονίδας.
Η τελική λύση λοιπόν στο μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων της Ερμιονίδας είναι θέμα λίγων εβδομάδων και θα δούμε εάν σε αυτή την λύση θα συναινέσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δυνατής Ερμιονίδας όταν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ!!!!

Διαβάζοντας στο διαδίκτυο την επιστολή του πρώην Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων κ. Σερέτη Παναγιώτη προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Σφυρή Δημήτρη για το θέμα της παράδοσης του Δημοτικού Σφαγείου, ένιωσα μεγάλη έκπληξη με τις ανακρίβειες που περιέχει αυτή.
Έτσι με την παρούσα επιστολή πιστεύω να του φρεσκάρω λίγο την μνήμη, η οποία προφανώς του έχει αδυνατίσει πολύ τώρα τελευταία.
Καταρχήν δεν μου παρέδωσε τίποτα την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Εγώ απουσίαζα στο εξωτερικό για οικογενειακούς λόγους από την 11η Αυγούστου 2014 και επέστρεψα στα Δίδυμα την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.
Μάλιστα είχα ενημερώσει ως όφειλα για την απουσία μου, με επιστολή μου τον Δήμο Ερμιονίδας.
Οπότε επειδή δεν μπορούσα να ορκιστώ στις 24 Αυγούστου 2014, η ορκωμοσία μου έγινε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00, ημερομηνία από την οποία ανέλαβα τυπικά τα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων.
Επειδή υπήρχε μεγάλη ανάγκη να προετοιμαστούν τα σχολικά κτίρια ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, αποφάσισα να παραλάβω τα κλειδιά του Κοινοτικού Καταστήματος Διδύμων μια μέρα νωρίτερα από την ορκωμοσία μου.
Έτσι  την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 βρεθήκαμε με τον κ. Σερέτη Παναγιώτη στο Κοινοτικό Κατάστημα των Διδύμων, όπου μου παρέδωσε τα κλειδιά του Καταστήματος και μου είπε ότι μέσα στην κλειδοθήκη, εκτός των άλλων κλειδιών, υπάρχουν και αυτά του Δημοτικού Σφαγείου.
Σε ερώτησή μου, γιατί είχε ο κ. Σερέτης τα κλειδιά αυτά, μου απάντησε ότι του τα έδωσε η πρώην Αντιδήμαρχος Ερμιονίδας κ. Σαμπάνη Γιώτα, για να δείξει το Δημοτικό Σφαγείο σε έναν επίδοξο ενοικιαστή.
Τότε εγώ του είπα ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλεία με τα κλειδιά του Δημοτικού Σφαγείου και ότι θα πρέπει αυτό να παραδοθεί στην νέα Δημοτική Αρχή μέσω δύο επιτροπών παράδοσης και παραλαβής, οι οποίες θα καταγράψουν τον εξοπλισμό και τα υλικά και θα δουν εάν αυτά συμφωνούν με την απογραφή που έκαναν οι ορκωτοί λογιστές – εκκαθαριστές τον Νοέμβριο του 2012.
Στην συνέχεια ο κ. Σερέτης αποχώρησε από το Κοινοτικό Κατάστημα, χωρίς μάλιστα να έχουμε υπογράψει μεταξύ μας ένα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, διότι πολύ απλά ο κ. Σερέτης δεν είχε ετοιμάσει κάτι τέτοιο.
Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 πήγα στο χώρο του Δημοτικού Σφαγείου μαζί με τον κ. Μπρούστα Γεώργιο. Φτάνοντας στην εξωτερική πόρτα που ασφαλίζει τον περιβάλλοντα χώρο, διαπιστώσαμε πως αυτή ήταν ανοικτή. Παράλληλα διαπιστώσαμε πως είχε κλαπεί ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ που έδινε ρεύμα στο Δημοτικό Σφαγείο.
Αμέσως τηλεφώνησα στον κ. Σερέτη και τον κάλεσα να προσέλθει στον χώρο προκειμένου να κάνουμε από κοινού την καταγραφή του εξοπλισμού και του υλικού. Ο κ. Σερέτης αρνήθηκε να προσέλθει λέγοντάς μου ότι είχε δουλειά στο μαγαζί του. Οπότε την ίδια στιγμή εγώ και ο κ. Μπρούστας Γεώργιος πήγαμε στο μαγαζί του κ. Σερέτη, όπου και του έδωσα τα κλειδιά του Δημοτικού Σφαγείου αφήνοντάς τα επάνω στο πάσο του μαγαζιού του.
Όταν με ρώτησε τι να τα κάνει τα κλειδιά, του απάντησα να τα δώσει στην πρώην Αντιδήμαρχο Ερμιονίδας κ. Σαμπάνη Γιώτα, από την οποία και τα είχε πάρει για να δείξει το Δημοτικό Σφαγείο σε έναν επίδοξο ενοικιαστή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
Παραμείναμε με τον κ. Μπρούστα Γεώργιο στο μαγαζί του κ. Σερέτη για ένα δεκάλεπτο ακόμα, έως ότου ο κ. Σερέτης επικοινωνήσει με την κ. Σαμπάνη για το θέμα των κλειδιών.
Μετά την παρέλευση των δέκα λεπτών ο κ. Σερέτης μας είπε ότι η κ. Σαμπάνη αρνείται να πάρει τα κλειδιά του Δημοτικού Σφαγείου και αναρωτήθηκε τι να τα κάνει.
Εγώ τότε του πρότεινα να τα δώσει στον πρώην Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Καμιζή Δημήτρη, διότι κανονικά αυτός θα έπρεπε να τα είχε παραδώσει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 στον νέο Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Σφυρή Δημήτρη.
Ο κ. Σερέτης συμφώνησε με την προτροπή μου, οπότε εγώ και ο κ. Μπρούστας Γεώργιος αποχωρήσαμε από τον χώρο, έχοντας αφήσει στον κ. Σερέτη τα κλειδιά του Δημοτικού Σφαγείου.

Αυτά προς ενημέρωση των Δημοτών της Ερμιονίδας (και αν υπάρξει αμφισβήτηση των γεγονότων το λόγο έχει πλέον ο κ. Εισαγγελέας).


Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων


Σπανός Κωνσταντίνος

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Σφυρής προς Καμιζή:Να μου παραδώσετε το Δημοτικό Σφαγείο!!!

Όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου της 20/9/2014 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας, έχει προκύψει τεράστιο ζήτημα με την μη παράδοση του Δημοτικού Σφαγείου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Μάλιστα όπως φαίνεται από τα έγγραφα που έστειλε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημήτρης Σφυρής προς τον πρώην Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Καμιζή, η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει παραλάβει ακόμα ούτε τα κλειδιά του Δημοτικού Σφαγείου.
Είναι γνωστό σε όλους πως η ΔΕΣΦΑΚ έκλεισε και μπήκε σε αναγκαστική εκκαθάριση από ορκωτούς λογιστές - εκκαθαριστές, μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη με την κατηγορία του εκβιασμού και της παθητικής δωροδοκίας του πρώην Πρόεδρού της κ. Βάθη Λάμπη, τον Απρίλιο του 2012.
Τον Νοέμβριο του 2012, οι ορκωτοί λογιστές - εκκαθαριστές ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση της επιχείρησης και μεταξύ άλλων εργασιών, έκαναν και πλήρη απογραφή του υλικού και του εξοπλισμού, την οποία παρέδωσαν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας.
Σήμερα λοιπόν, ο πρώην Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Καμιζής (αλλά και κανείς υπεύθυνος από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή) δεν δέχεται να προσέλθει στον χώρο του Δημοτικού Σφαγείου, ώστε από κοινού με την επιτροπή παραλαβής που έχει συσταθεί, να ελέγξουν εάν τα υλικά και ο εξοπλισμός που βρίσκονται μέσα συμφωνούν με την απογραφή του Νοεμβρίου του 2012 που έκαναν οι ορκωτοί λογιστές - εκκαθαριστές.
Παράλληλα αυτή την στιγμή, οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να διαπιστώσει ότι η πόρτα που ασφαλίζει τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σφαγείου είναι ανοικτή και ο μετασχηματιστής τάσης της ΔΕΗ που έδινε ρεύμα στην επιχείρηση έχει κλαπεί.
Ακολουθούν τα έγγραφα της αλληλογραφίας της υπόθεσης:
Η 1η επιστολή του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Σφυρή προς τον κ. Καμιζή: 

Η απάντηση του κ. Καμιζή: 

Η 2η επιστολή του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Σφυρή προς τον κ. Καμιζή, η οποία παραμένει έως σήμερα αναπάντητη:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κατά την 2η εβδομάδα της θητείας της, η νέα Δημοτική Αρχή συνέχισε την διαδικασία της καταγραφής και παραλαβής των αρχείων (ηλεκτρονικών και υλικών), των αναλώσιμων υλικών, του εξοπλισμού και κάθε περιουσιακού αρχείου του Δήμου Ερμιονίδας.
Διαπιστώθηκε η διαγραφή της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του Δήμου Ερμιονίδας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το θέμα έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα (Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργός Εσωτερικών κ.λ.π.).
Επίσης διαπιστώθηκε η καταστροφή (σπασμένη οθόνη λόγω πτώσης) ενός φορητού υπολογιστή, οποίος ήταν χρεωμένος στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας, ενώ η διαδικασία καταγραφής και παραλαβής θα συνεχιστεί για λίγες μέρες ακόμα.
Συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς η αποκομιδή των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η κατάσταση σε ολόκληρο τον Δήμο Ερμιονίδας να έχει σχεδόν εξομαλυνθεί και τα απορρίμματα να έχουν πλέον απομακρυνθεί από τους δρόμους.
Με απόφαση (λόγω εκτάκτου ανάγκης) του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή ενοικιάστηκαν για σαράντα μέρες 14 κάδοι μεγάλων διαστάσεων, μέσα στους οποίους εναποτίθενται πλέον τα απορρίμματα που συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η επισκευή των βλαβών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, έτσι ώστε να μειωθούν οι μεγάλες απώλειες νερού που παρατηρούνται στο δίκτυο.
Ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία, με επαναλαμβανόμενες βλάβες, είναι ο κεντρικός αγωγός του δικτύου ύδρευσης των Διδύμων από το σημείο της διασταύρωσης προς Πελεή έως τον οικισμό, όπου αντικαταστάθηκαν 160 μέτρα αγωγού από τα 480 που πρέπει να αντικατασταθούν για να επιλυθεί το πρόβλημα.
Παράλληλα έγινε μόνιμη εγκατάσταση παροχής νερού στο πηγάδι της πλατείας που βρίσκεται βόρεια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Διδύμων, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι κάτοικοι κατά την διαδικασία της υδροληψίας.
Επίσης επαναλειτούργησε το σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας των Διδύμων.
Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, έγινε στο Δημαρχείο στο Κρανίδι, η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου. Η πρώην Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Άμυ Μονά μαζί με την  πρώην αντιπρόεδρο κ. Κατερίνα Λυκουριώτη ενημέρωσαν για τα πεπραγμένα της περιόδου 2011 – 2014, τον νέο Πρόεδρο κ. Γιάννη Κοντοβράκη και τους Τοπικούς Συμβούλους κ. Γιώργο Γαλανόπουλο και κ. Δήμητρα Κορδώνη, παρουσία του Αντιδημάρχου Ερμιονίδας κ. Γιάννη Αντωνόπουλου. Το κλίμα που επικράτησε ήταν άριστο και τονίστηκε από όλους η διάθεση για συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.

 Από την τελετή παράδοσης – παραλαβής της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου:
  
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ηλιοκάστρου και την κατασκευή αποδυτηρίων και βαλβίδας ρίψεων στο γήπεδο του ΠΑΟ Κρανιδίου.
Επίσης ψηφίστηκαν με εικοσιπέντε θετικές ψήφους και μια λευκή, τα μέλη των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας.
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίστηκε από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας η κ. Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, με Αντιπρόεδρο τον κ. Κρουμπούζο Γεώργιο, ενώ Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημαράκης Ιωάννης, με Αντιπρόεδρο τον κ. Ρούσση Ιωάννη.
Τέλος ψηφίστηκαν ομόφωνα ο κ. Λαδάς Απόστολος και ο κ. Κρουμπούζος Γεώργιος ως νέα τα  μέλη που θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο Ερμιονίδας στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Από την 2η συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας:
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ. ΣΦΥΡΗ ΠΡΟΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ένα από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετώπισε η νέα Δημοτική Αρχή ήταν η λήξη από 31/8/2014 της άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου Κρανιδίου, το οποίο είναι η κύρια έδρα της Π.Α.Ε. Α.Ε. Ερμιονίδας.
Έτσι δεν ήταν εφικτή η χρήση του συγκεκριμένου γηπέδου από την Π.Α.Ε. Α.Ε. Ερμιονίδας για το Πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE.
Στο αίτημα του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή για παράταση της άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου Κρανιδίου, η ανταπόκριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Γιάννη Αδριανό ήταν άμεση αφού υπογράφτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου 2015 η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των αθλητικών χώρων που έχουν πρόβλημα.
Ακολουθούν παρακάτω η αίτηση και η ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Ερμιονίδας προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
  

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ BEST TV

Δείτε από το λεπτό 21:02 την συνέντευξη του Δημάρχου Ερμιονίδας Δημήτρη Σφυρή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης 10 Σεπτεμβίου 2014 στην τηλεόραση του best tv, κάνοντας κλικ εδώ.

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ


Μήνυμα προς τη σχολική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας

 Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και να απευθύνουμε τις θερμές μας ευχές για μια χρονιά υγιή και μαθησιακά παραγωγική.

   Εκτιμώντας το σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο των εκπαιδευτικών αλλά και αυτό των μαθητών και των οικογενειών τους δεσμευόμαστε, ως νέα Δημοτική Αρχή, να σταθούμε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα έχοντας ρόλο συνεργατικό και να βοηθήσουμε με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτουμε στη συντήρηση των διδακτηρίων και στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων. Επίσης θα συνδράμουμε σε κάθε άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία, πολιτιστικής ή οικολογικής φύσεως και αλληλεγγύης.

   Θεωρούμε ότι ένα συνεργατικό σχολείο που στεγάζεται σε χώρους ανθρώπινους και περιβάλλον αξιοπρεπές βοηθάει τους μαθητές να προωθήσουν τη δημιουργικότητά τους, να ενεργοποιήσουν την φαντασία τους και τη σκέψη τους με απώτερο σκοπό την απόκτηση περισσότερης γνώσης.

   Ευελπιστούμε ότι και εμείς αξιοποιώντας το ρόλο του βοηθού και συμπαραστάτη θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε μια ποιοτική εκπαίδευση, στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι.


Δημήτρης Σφυρής
Δήμαρχος Ερμιονίδας

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ κ. ΚΑΜΙΖΗ!!!

Με την χθεσινή απάντησή του ο πρώην Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Καμιζής παραδέχεται ότι δεν έχει παραδώσει την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του Δήμου Ερμιονίδας στην νέα Δημοτική Αρχή.
Του επισημαίνουμε τα εξής:
1.     Τα Εισερχόμενα της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας αποτελούν αποδεικτικό παραλαβής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ τα Απεσταλμένα αποτελούν αποδεικτικό αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οπότε η Ηλεκτρονική Αλληλογραφία είναι ένα σύνολο αρχείων που χαρακτηρίζονται ως δημόσια έγγραφα τα οποία απαγορεύεται να χαθούν.
2.     Το 2011 παραδόθηκε από τον κ. Σφυρή  η Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του Δήμου Κρανιδίου στον νεοσύστατο Δήμο Ερμιονίδας, σε πέντε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τους οποίους και διακινείτο, πράγμα που μπορούν να βεβαιώσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου. Άρα ο ισχυρισμός του ότι το 2011 δεν παρέλαβε την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του τότε Καποδιστριακού Δήμου Κρανιδίου είναι ψευδής.
3.     Εάν μπορεί, ας μας εξηγήσει το λόγο για τον οποίο με την λήξη της θητείας του, πήρε μαζί του τον κοινόχρηστο σκληρό δίσκο που περιείχε ολόκληρο το Ηλεκτρονικό Αρχείο και την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του Δήμου Ερμιονίδας και όταν τον επέστρεψε στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 είχε διαγράψει από αυτόν την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία.
4.     Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση έχει παραπεμφθεί πλέον στα αρμόδια θεσμικά όργανα (Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ.λ.π.), τα οποία και θα αποφανθούν επ’ αυτής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Σφυρής προς Καμιζή: Να μου παραδώσετε την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του Δήμου Ερμιονίδας!!!

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει στον Δήμο Ερμιονίδας με την μη παράδοση της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην νέα Δημοτική Αρχή.
Όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου του Δήμου Ερμιονίδας, η Ηλεκτρονική Αλληλογραφία έχει διαγραφεί στις 27 Αυγούστου 2014 από τον υπολογιστή του Δήμου που ήταν αποθηκευμένη, αλλά και από τον κεντρικό υπολογιστή του παροχέα.
Ακολουθούν τα έγγραφα που εστάλησαν από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή προς τον πρώην Δήμαρχο Ερμιονίδας κ Δημήτρη Καμιζή και προς τον κ. Ειασαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, τα οποία κοινοποιούνται επίσης στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Γιώργο Διδασκάλου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!!!

          
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε, μέσα σε ενωτικό και πανηγυρικό κλίμα, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας όπου εξελέγη το νέο Προεδρείο ως εξής:
Πρόεδρος ο κ. Δημαράκης Αριστείδης,
Αντιπρόεδρος η κ. Σιάνα - Γκαμίλη Ελένη και
Γραμματέας ο κ. Κρητικός Ανδρέας.
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 74 του παραπάνω νόμου  εξελέγησαν τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οικονομική Επιτροπή:
Πρόεδρος ο κ. Αντωνόπουλος Ιωάννης
Τακτικά Μέλη οι κ.κ. Δημαράκης Ιωάννης, Ντούβαλης Δημήτριος, Φωστίνη-Πουλή Καλλιόπη, Σαράντος Χρήστος, Γεωργόπουλος Ιωάννης και Λάμπρου Αναστάσιος.
Αναπληρωματικά Μέλη οι κ.κ. Ρούσσης Ιωάννης, Μπουρίκας Γεώργιος και Στρίγκου-Φωστίνη  Άννα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Πρόεδρος η κ. Φωστίνη-Πουλή Καλλιόπη,
Τακτικά Μέλη οι κ.κ. Ρούσσης Ιωάννης, Κρουμπούζος Γεώργιος, Κοτσοβού Μαρία, Μήτσου Κυριακή, Γανώσης Ιωσήφ και Τόκας Αναστάσιος.
Αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Ντούβαλης Δημήτριος, Αποστόλου Παναγιώτης, Σαράντος Χρήστος, Μπαλαμπάνης Χρήστος και Λάμπρου Αναστάσιος.
Στη συνέχεια εξελέγησαν οι αντιπρόσωποι του Δήμου Ερμιονίδας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου ως εξής:
Από την συμπολίτευση ο κ. Ρούσσης Ιωάννης με αναπληρωματικό τον κ. Αποστόλου Παναγιώτη και από την αντιπολίτευση ο κ. Γανώσης Ιωσήφ με αναπληρώτρια την κ. Σιάνα - Γκαμίλη Ελένη.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συνεργασίας, συναίνεσης και διάθεσης για προσφορά από όλα τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από την 1η συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. Ερμιονίδας:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κατά την 1η εβδομάδα θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, άρχισε η ενημέρωση και η συνεργασία του Δημάρχου Ερμιονίδας και των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων της πλειοψηφίας με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου πάνω σε τρέχοντα ζητήματα και θέματα οργάνωσης.
Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία της καταγραφής και παραλαβής των αρχείων (ηλεκτρονικών και υλικών) του Δήμου, των οχημάτων, του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αναλώσιμων υλικών και γενικότερα κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δήμου Ερμιονίδας. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και θα συνεχιστεί για μια ακόμα εβδομάδα περίπου.
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:30  πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης -  παραλαβής της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης μέσα σε κλίμα ενότητας, συναίνεσης και πολιτικού πολιτισμού, παρουσία του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή, του Νέου και του Απερχόμενου Προέδρου, μελών του νέου  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικών Συμβούλων.
Παρόμοιες τελετές παράδοσης – παραλαβής έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2014, στην Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου και στην Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου.
Επίσης ο Δήμαρχος Ερμιονίδας όρισε τους τέσσερεις νέους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους.
Συγκεκριμένα όρισε τον κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη με αρμοδιότητες σε οικονομικά και διοικητικά θέματα, τον κ. Ντούβαλη Δημήτριο με αρμοδιότητες σε θέματα τεχνικών έργων, καθαριότητας, περιβάλλοντος, συντήρησης εξοπλισμού, δημοτικής συγκοινωνίας και κυκλοφοριακού, τον κ. Δημαράκη Ιωάννη με αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας καθώς επίσης και κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης και τέλος την κ. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας – αλληλεγγύης, ανάπτυξης, τουρισμού, προγραμματισμού και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου.
Μεταβίβασε επίσης στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αρμοδιότητες, προκειμένου να εξυπηρετούνται ευκολότερα οι πολίτες στις αντίστοιχες Κοινότητες.
Στις άμεσες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των Σχολικών Μονάδων ενόψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Έτσι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση, ήρθαν σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολείων και καθαρίσθηκαν τα προαύλια και οι κτιριακές εγκαταστάσεις, επισκευάσθηκαν ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές βλάβες και βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οπότε τα Σχολεία του Δήμου Ερμιονίδας είναι πλέον έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές για το νέο σχολικό έτος.
Επίσης κύριο μέλημα της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν να ξεκινήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, με σκοπό το συντομότερο δυνατόν να εξομαλυνθεί η κατάσταση, την στιγμή που την 1η Σεπτεμβρίου τα απορρίμματα ήταν στους δρόμους σε μεγάλες ποσότητες και είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά των 2.000 τόνων στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, απομακρύνθηκαν από την Λαϊκή Αγορά της Ερμιόνης, από συνεργεία του Δήμου Ερμιονίδας με την συνδρομή της Αστυνομίας και του Λιμενικού, όλοι οι πωλητές που δεν διέθεταν άδεια και ήταν παράνομοι. Παράλληλα έγιναν συστάσεις στους εμπόρους μετά το πέρας της Λαϊκής να μην αφήσουν πίσω τους σκουπίδια, πράγμα το οποίο έγινε, με αποτέλεσμα να καθαριστεί εύκολα και γρήγορα ο χώρος αφού ο όγκος των σκουπιδιών ήταν μικρός.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ