Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ


ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΥΛΗΣΗΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΧάθηκε πολύτιμος χρόνος με προγράμματα , σχεδιασμούς, προτάσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα, διότι ο εκάστοτε Υπουργός,  ο εκάστοτε Περιφερειάρχης, ο εκάστοτε Δήμαρχος, ο εκάστοτε Φορέας προσπαθούσαν να αποφύγουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες.

Μοναδικός στόχος τους ήταν όχι να λύσουν το πρόβλημα αλλά πώς να το αποφύγουν και να κερδίσουν  πολιτικό χρόνο.
Ελάχιστοι αγγίζουν το πρόβλημα και αυτός που το αγγίζει ή «την πληρώνει» ή τον πολεμάει  το Σύστημα.

Η απραξία ή ανικανότητα η αδυναμία και ανευθυνότητα οδηγεί στην καταστροφή του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Παρόλα αυτά ο ΛΑΟΣ που επικαλούνται με μεγάλη ευκολία  «οι υπεύθυνοι της ανευθυνότητας»  πολιτικοί, επιβαρύνεται με  τα Δημοτικά Τέλη και τα χαράτσια και πληρώνει τις επιλογές τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Σήμερα βρισκόμαστε στη χειρότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση για το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία  που έχει βρεθεί η επαρχία της  Ερμιονίδας, χωρίς  κανείς να αναλαμβάνει ευθύνη και να δίνει λύση.
Βρισκόμαστε μέσα σε ένα χαρτοπόλεμο ανταλλαγής εγγράφων , κλειστών συσκέψεων μη πληροφόρησης, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και λύση. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
 ΥΠΑΡΞΕΙ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ:

1.     Καθορισμός αρμοδιοτήτων (ΔΗΜΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΦΟΔΣΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΕΚΑ). 
 Μέχρι σήμερα  εκτός από την καυτή πατάτα που ο ένας προσπαθεί να την ρίξει στον άλλον υπάρχει η τακτική των εγγράφων σε τέτοια συχνότητα που έχει πάρει την μορφή «χαρτοπόλεμου».  Τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνουν την συστηματική αποφυγή αρμοδιοτήτων με κύριο στόχο την παραπλάνηση και την αποφυγή ποινικών ευθυνών.  Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων δεν βρίσκεται λύση.

2.     Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης με την συνεργασία  και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων (ΔΗΜΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΦΟΔΣΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΕΚΑ). 

3.     Καθορισμός πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ανακύκλωση ΚΔΑΥ – κομποστοποίηση – επεξεργασία όλων των ρευμάτων των απορριμμάτων-  προγράμματα ΕΣΠΑ -  ΕΠΠΕΡΑΑ – χρηματοδότησης  Περιφέρειας – πρόβλεψη συμμετοχής  του Δήμου Ερμιονίδας).


4.     Δέσμευση  κάθε  φορέα για τον τομέα ευθύνης και ελέγχου. 

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ βασισμένο στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις δεσμεύσεις με τελικό στόχο την ολοκλήρωση και υλοποίηση της βέλτιστης  επιλογής βασισμένη σε κοινωνικά – οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια  μέχρι να  υλοποιηθεί  η μονάδα  Διαχείρισης Απορριμμάτων από την Περιφέρεια.

Η Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας είχε  προτείνει την Αυτόνομη Διαχείριση των Απορριμμάτων διότι (τόσο η απόσταση όσο και η μεταφορά) ελαχιστοποιεί το κόστος επιβάρυνσης των δημοτών.
Επιπροσθέτως η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει έλεγχος   ούτε  για την προστασία του περιβάλλοντος  και της Δημόσιας Υγείας ούτε  και για το οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τον Δημότη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Η κατάσταση στο ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ έχει φθάσει στο απροχώρητο.  Εκτός από τα ανεξέλεγκτα σκουπίδια που έχουν συσσωρευθεί τα δύο τελευταία χρόνια μεγιστοποιήθηκε το πρόβλημα , μετά την πυρκαγιά στην δημιουργηθείσα  χωματερή.  Η επικάλυψη με χώμα για λόγους πυροπροστασίας εδραιώνει μια άλλη κατάσταση μη διαχειρίσιμη καθώς αυτός ο όγκος των χύμα απορριμμάτων δεν μπορεί να δεματοποιηθεί και συνεπώς να απομακρυνθεί.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
1.          Δεματοποίηση των χύδην απορριμμάτων υπό την εποπτεία του   
     ΦΟΔΣΑ και τησ Περιφέρειας.

2.     Απομάκρυνση των δεμάτων (υποχρέωση της εφ΄ όσον ο Δήμος Κρανιδίου προχώρησε στη δεματοποίηση και έκλεισε τις χωματερές, σύμφωνα με τις Αποφάσεις  της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό).

3.     Απομάκρυνση των χύμα σκουπιδιών με τον τρόπο που και οι άλλοι Δήμοι της Πελοποννήσου απομακρύνουν τα απορρίμματα τους χύμα σκουπίδια.  Συνεργασία με άλλη Περιφέρεια  που δέχεται απορρίμματα..

4.     Προμήθεια  στο Δήμο press containers  για τα παραγόμενα καθημερινά ώστε να μην οδηγούνται στα Δίδυμα  και να απομακρύνονται καθ΄ υπόδειξη της Περιφέρειας.

5.     Απελευθέρωση του χώρου από τα απορρίμματα και αποκατάσταση της χωματερής των Διδύμων .
Η προς έγκριση μελέτη ΜΠΕ από την Περιφέρεια για την αποκατάσταση της χωματερής (που ψήφισε ο Δήμος) και την προβλεπόμενη εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης και ΚΔΑΥ  δεν ισχύει, διότι δεν έχει λάβει υπ΄ όψη την σημερινή κατάσταση και την επικινδυνότητα της υπάρχουσας χωματερής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.
Δεν έχουν γίνει μετρήσεις της περιβαλλοντικής καταστροφής και οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

6. Ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα , οικονομική και τεχνική κάλυψη του Δήμου ώστε να προσαρμοστεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Διαχείριση των απορριμμάτων.

7. Τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων και Αδειοδοτήσεων

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

1.       Κατάργηση της χωματερής των Διδύμων και άλλων μικρών χωματερών (όπου αυτές έχουν δημιουργηθεί) και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας

2.      Χρησιμοποίηση press container για την μεταφορά των παραγομένων καθημερινά νέων απορριμμάτων από την αποκομιδή και των απορριμμάτων  της χωματερής σε συνεργασία με την Περιφέρεια – ΦΟΔΣΑ – Κεντρική Διοίκηση


3.      Ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών, συνεργασία, συμμετοχή και δέσμευση  στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα  για  την προσωρινή  και  οριστική  λύση, βασισμένη στα κοινωνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προς όφελος του Δημότη. 

4.       Έλεγχος και τήρηση της εφαρμογής  της διαχείρισης από το στάδιο της  αποκομιδής,  την απομάκρυνση των απορριμμάτων, την αποκατάσταση της χωματερής  έως  την τελική διαχείριση των απορριμμάτων..

5.       Εφαρμογή της ανακύκλωσης κομποστοποίησης και διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων.

      6.  Οργάνωση της  αποκομιδής των απορριμμάτων , της διαχείρισης  των ανακυκλώσιμων υλικών, των οργανικών απορριμμάτων  για τις μονάδες compact  κομποστοποίησης.

7.   Αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων,   των προϊόντων κομποστοποίησης και των άλλων ρευμάτων ( ογκώδη, κλαδέματα, αδρανή υλικά λυματολάσπη κ.λ.π.)

      8. .  Προμήθεια τριών ή τεσσάρων κομποστοποιητών  compact διαφορετικής χωρητικότητας,  που να εξυπηρετεί όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Ερμιονίδας, μέχρι την δημιουργία κεντρικής μονάδας κομποστοποίησης .

9.     Ένταξη  σε Ευρωπαϊκά – Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα που αφορούν την Διαχείριση των Απορριμμάτων  και ένταξη σε πιλοτικό Πρόγραμμα

Εκτός από την πρόταση μας η οποία έχει κατατεθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και στη Περιφέρεια Πελοποννήσου η Παράταξη μας έλαβε μέρος σε συνεχείς διαβουλεύσεις ,   σε ένα Σχέδιο Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση  ΑΣΑ  Δήμου Ερμιονίδας – χώρος δεματοποιητή Διδύμων το οποίο έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για επεξεργασία και το οποίο  πρέπει να επικυρωθεί όσον αφορά τη λειτουργία του δεματοποιητή ειδικά μετά την νέα διαμορφωμένη κατάσταση  και την πυρκαγιά στα Δίδυμα

Η Διαχείριση των Απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι αντικείμενο παραταξιακής  εκμετάλλευσης και πολιτικής αντιπαράθεσης.
Είναι χρέος όλων μας να συμβάλλουμε στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ ΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΪΝΤΑΝΟΙ


Γράφει ο Δημήτρης ΣφυρήςΠοιους  ενοχλεί η αλήθεια, η πραγματικότητα, οι προτάσεις, ο έλεγχος και ο αντίλογος;
Ευτυχώς ενοχλεί   μόνο τους ενόχους,  τους δήθεν αδιάφθορους, τους δολοπλόκους τους  πολιτικά  ανήθικους και τα κοινωνικά παράσιτα.

Πολλοί από  αυτούς   βρίσκουν χώρο δράσης και εκτόνωσης στο διαδίκτυο.

Μοιάζουν  με τα κοκόρια, τα παπαγαλάκια, τους μαϊντανούς και τα ραδίκια
Αυτοκατατάσσονται   στους «ειδικούς», στους «παντογνώστες», στις «προσωπικότητες»  και στους «ειλικρινείς».
Είναι αυτοί που  κρύβονται  πίσω από το  πέπλο της  κριτικής για  την προσωπική τους εκτόνωση.
Ξεχωρίζουν  για την  ημιμάθεια  τους  και προβάλουν την «παντογνωσία»  τους.
Χρειάζεται  χρόνος για να ξεχωρίσεις  τα φυτά  και  τα πτηνά.
Δεν έχω τίποτα με τα κοκοράκια και τα παπαγαλάκια, καθ΄ όλα αγαπητά και χρήσιμα

Κάποτε τα κοκοράκια ήταν τα ξυπνητήρια μας και τα παπαγαλάκια ικανά να μιμηθούν το λόγο  μας

Οι μαϊντανοί  και τα ραδίκια απαραίτητο συμπλήρωμα για τη διατροφή μας, μεταφορικά χαρακτηρίζουν  τις «τηλεπερσόνες», τις «περσόνες» του twitter και του διαδικτύου.
Χαρακτηρίζουν αυτούς που έχουν ανάγκη να βγαίνουν καθημερινά χωρίς λόγο και αιτία και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αυτοψυχανάλυση.

Μου θυμίζουν  παλαιότερες εποχές που τις Κυριακές και τις γιορτές λουστραρισμένοι  και ατσαλάκωτοι έκαναν «τσάρκα» στη δημοσιά, με ύφος για να τους δουν και να καταξιωθούν κοινωνικά. 

Πέρασαν αυτές οι εποχές.

Σήμερα δεν  χρειάζεται να φορέσουν τα καλά τους, μπορούν να κάνουν την «τσάρκα» τους ακόμη και με τις πιζάμες τους  σ΄  αυτό τον ομιχλώδη αλλά «σίγουρο» δρόμο του διαδικτύου. Συνηθίζουν  να αυτοπλασάρονται .και να επιδεικνύονται.

Είναι αυτοί που οργανώνουν κοκορομαχίες και είναι οι πρώτοι που κλείνουν αριθμημένη θέση σε όλες τις αρένες  των κοκορομαχιών και κυνοδρομιών για να κερδίσουν στοιχηματίζοντας, ικανοποιημένοι και «αραχτοί», απολαμβάνοντας το θάνατο των πτηνών και των σκύλων.

Ευτυχώς όμως το διαδίκτυο δεν διατίθεται μόνο για τους μαϊντανούς  τα ραδίκια τα κοκόρια  τα παπαγαλάκια και τις «τηλεπερσόνες»

Τα κοκόρια και τα παπαγαλάκια έχουν  μάτια και αυτιά

Οι μαϊντανοί και τα ραδίκια  δεν διαθέτουν ακοή όραση και δεν έχουν νου και κρίση.
Θα χρησιμοποιήσω κάτι κοινότυπο.

Βρε τι πάθαμε …………….

Ξεχάσαμε την Ελληνικότατη  εύγευστη χωριάτικη  σαλάτα και το ρίξαμε στις πράσινες ……………..

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑΗ αποφυγή και απόκρυψη των ευθυνών που βαρύνουν το Δήμο Ερμιονίδας και την Περιφέρεια οδήγησαν τον Αντιπεριφερειάρχη  κ Χειβιδόπουλο καθ’υπόδειξη του Δημάρχου κ Καμιζή να αποκλείσουν  πριν ακόμα ξεκινήσει η σύσκεψη  για την κατάσταση στα Δίδυμα και την εύρεση λύσης

 


Ο εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας ο οποίος είχε επικοινωνήσει με τον Αντιπεριφερειάρχη   κ Χειβιδόπουλο για την σύσκεψη παρουσία φορέων και εμπλεκομένων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και άλλων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Τεχνικές Υπηρεσίες και εκπροσώπων και φορέων του Δήμου Ερμιονίδας παρέστη στη σύσκεψη περιμένοντας τον ερχομό του Δημάρχου κ Καμιζή και των άλλων εκπροσώπων. Μαζί του ήταν και ο κ Σταύρος Γεωργίου εκπρόσωπος της ομάδας  πολιτών Διδύμων – Φούρνων.


Απευθυνόμενος  στον  Αντιπεριφερειάρχη   κ Χειβιδόπουλο ο κ Σφυρής είπε ότι

..είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και συνεπώς οι ευθύνες του κάθε εμπλεκόμενου γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει δέσμευση χρονοδιάγραμμα και συνεπώς λύση στο πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε και ακόμα χειρότερα μετά την πυρκαγιά στην χωματερή των Διδύμων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι με το να ρίχνει το μπαλάκι ο ένας στο άλλον.


Με την είσοδο του Δημάρχου κ Καμιζή, των Αντιδημάρχων κ Κούστα, κ Τσαμαδού και του Προέδρου των Διδύμων κ Σερέτη  στο γραφείο του κ Αντιπεριφερειάρχη ο κ Καμιζής απαίτησε να μην παρευρίσκεται ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  κ Σφυρής ρώτησε μάλιστα εάν είχε προσκληθεί και απευθυνόμενος είπε :  

η αποστολή σας ήταν μέχρι εχθές τι δουλεία έχετε σήμερα:


Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει προχθές να 

προβεί στην κατάληψη του γραφείου του  κ Αντιπεριφερειάρχη  και να αναρτήσει πανώ  με το σύνθημα << ΠΥΡΚΑΛ>>


Για λόγους και μόνο ευθιξίας και αγωγής που δυστυχώς δεν χαρακτήριζε  τους παρευρισκομένους  και επειδή ο κυρίαρχος λόγος ήταν η λύση του προβλήματος ο κ Σφυρής έδωσε τόπο στην οργή και αποχώρησε δηλώνοντας στο Δημοσιογράφο της Ενημέρωσης Πελοποννήσου κ Πρώιμο που βρισκόταν στο χώρο αναμονής τα εξής :           

  « Κατ' αρχάς η αυθαιρεσία εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια όλα συνέβησαν καθ’ υπόδειξη του κ. Καμιζή, ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. Χειβιδόπουλο υποστήριξε, πως «ο κ. Σφυρής δεν έχει καμία δουλειά εδώ μέσα και δεν θα πρέπει να παρίσταται». Εγώ είχα προηγηθεί του Δημάρχου στο γραφείο  του Αντιπεριφερειάρχη και είχα αρχίσει να συζητώ με τον κ. Χειβιδόπουλο.


Υποστήριξα, πως  είναι μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα εδώ μέσα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Αποδείχτηκε πως αυτή η τοποθέτηση, δεν άρεσε σε κανέναν γιατί, κανείς δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.  Μάλλον, έχουν να συζητήσουν «μυστικά θέματα»τα οποία δεν θέλουν να φανούν στον κόσμο.

Εδώ γίνονται πολλά… Τα κάνουν «πλακάκια» μεταξύ τους, κοροϊδεύουν τον κόσμο και είναι ξεκάθαρο, πως δεν  υπάρχει πολιτική βούληση.

Η σημερινή κατάσταση στον ΧΑΔΑ των Διδύμων, έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο με την ανοχή της Περιφέρειας. Με την ανοχή του ΦΟΔΣΑ. Δεν θα έπρεπε να ρίχνουν σκουπίδια χύδην, στον χώρο του δεματοποιητή που είναι αποκλειστικά για την αποθήκευση. Θα πρέπει να παρέμβει η Πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν  να έρχεται ο κ. Καμιζής –ποιος είναι στην τελική ο κ. Καμιζής, ο οποίος «κατάντησε την επαρχία  όπως την κατάντησε» και να μην τον ακουμπάει κανένας!

Θα πρέπει και ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, να αναλάβει τις ευθύνες και να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει, πως αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα, δεν λύνονται έτσι..
Δεν είναι δυνατόν, να αποκλείουν κάποιους που θέλουν να προσφέρουν λύση. Στο «κάτω -κάτω», εμείς είμαστε οι μοναδικοί που καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση.
Δεν γίνεται να «χαϊδεύουν» μια ζωή τα αυτιά του κάθε Κομματάρχη και εξαρτημένου.

Δυστυχώς εξακολουθεί να λειτουργεί το κομματικό Κράτος.

Δεν έχουμε Αυτοδιοίκηση.

Δεν θα λυθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί δεν το θέλουν ούτε ο κ. Χειβιδόπουλος, ούτε ο κ Περιφερειάρχης από ότι φαίνεται και πόσο μάλλον ο κ. Καμιζής ,με τους κ. Κούστα και Τσαμαδό.

Αυτοί δεν έδωσαν λύση εδώ και δύο χρόνια. Θα δώσουν σήμερα; Απλώς θέλουν να αποσιωπήσουν  πράγματα.

Κάποιοι «κονομάνε» από αυτή την κατάσταση. Δηλώνω ευθέως πως αυτή την στιγμή φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο της  Αυτοδιοίκησης στην Αργολίδα και την  Ερμιονίδα. Δεν είναι δυνατόν να  με πετάνε έξω από το γραφείο τους …Ανήκω και εγώ στην Δημοτική Αρχή.

Ο κόσμος πρέπει επιτέλους να καταλάβει ποιοι είναι οι ανήθικοι της πολιτικής.»

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

«ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΚΑΜΙΖΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ »

Kατά την έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψαν πολλά ερωτηματικά.

Ποιος ή ποιοι ευθύνονται;  Όχι μόνο για την πυρκαγιά αλλά και την δημιουργηθείσα κατάσταση στα Δίδυμα.
Γιατί δεν δέχθηκε την πρότασή μας ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοί του να γίνει σύσκεψη παρουσία των εκπροσώπων των Φορέων της Περιφέρειας, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ)  και των εμπλεκομένων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής του Α.Τ. Κρανιδίου, του Δήμου, των Δημοτικών Παρατάξεων,  των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και των Μαζικών φορέων.
Γιατί δεν ήθελε να δημιουργηθεί επιτροπή ελέγχου με τους Προέδρους των Διδύμων, Φούρνων, Ηλιοκάστρου εκπρόσωπο Λουκαιτίου, Δημοτικών Συμβούλων , Αντιδημάρχων και ΦΟΔΣΑ που να μετρήσει τα δέματα, να εξετάσει το έδαφος ,τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα , την καταστροφή των ζωνών πυροπροστασίας, του πυροσβεστικού συστήματος και του βιολογικού καθαρισμού με τα «χύμα» απορρίμματα που τα κάλυψε και τα κατέστρεψε ο Δήμος;
Γιατί δεν ήθελε να μετρηθούν τα δέματα που τα πληρώνει ο ΛΑΟΣ της Ερμιονίδας που με ευκολία τον επικαλείται κάθε φορά ο Δήμαρχος;
Ποιος έδωσε εντολή να εισπράττονται χρήματα για τ΄ ανακυκλώσιμα και ποιος καρπώνεται όλα αυτά τα χρήματα .                                   
ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ;
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;
ΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ;
ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΟΣΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ να αποκαλυφθούν οι παράνομες και ασύδοτες ενέργειες των υπευθύνων του Δήμου Ερμιονίδας.
Πρέπει να μπει  τέλος και να συνεργαστεί ο Δήμαρχος και «οι της παρέας του».  Πρέπει να πληρώσουν και ν΄ αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι όσοι δημιούργησαν αυτές τις ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες καταστάσεις.
Δεν νοείται ο Δήμαρχος κος Καμιζής να ρίχνει ευθύνες στην Περιφέρεια, στις Τεχνικές Υπηρεσίες , στα Υπουργεία, στο ΦΟΔΣΑ, στην πολιτεία γενικώς και αντιστρόφως. 
Πρέπει να καταλάβει ο κάθε Δημότης ποιος έχει ευθύνη και ποιος θα πληρώσει.
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

 ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πρότασή μας που δεν έγινε δεκτή από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε το Δεκέμβριο του 2012 και αναφερόταν στην κατάργηση του δεματοποιητή, την απομάκρυνση των δεμάτων, την ανακύκλωση στην πηγή, την κομποστοποίηση, την επεξεργασία αδρανών υλικών κλπ., τα οποία ο Δήμαρχος πάνω από ένα χρόνο δεν προώθησε και υλοποίησε με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί όχι μόνο με ανεξέλεγκτα σκουπίδια που έστελνε αλλά και με τις πυρκαγιές που δημιουργηθήκαν και βάζουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.  Προτείναμε  να γίνει σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς :
ΔΗΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ  - ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΠΕΔΠ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΚΑ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ– ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ με τις παρατάξεις του Δήμου, μαζικούς φορείς – Συλλόγους Τοπικών Διαμερισμάτων (Διδύμων – Φούρνων – Ηλιοκάστρου – Λουκαιτίου) Δημοτικών Συμβούλων  παρουσία του Περιφερειάρχη κου Τατούλη εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και να μην ρίχνει τις ευθύνες ο ένας στον άλλο. Με δεσμευτικό χαρακτήρα άμεσα και με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ώστε να λυθεί το πρόβλημα της χωματερής που έχει δημιουργηθεί στα Δίδυμα και να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Δεν έχετε λάβει καθόλου υπ΄όψην σας την πρότασή μας που αναφέρεται στην λύση της υφιστάμενης κατάστασης, την επεξεργασία και δεματοποίηση των «χύδην» σκουπιδιών, την αυτόνομη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας, ώστε να μην επιβαρύνονται οι Δημότες τόσο για τη δεματοποίηση όσο και για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Επίσης να ορισθεί Επιτροπή Ελέγχου με τους Προέδρους των Διδύμων, Φούρνων, Ηλιοκάστρου και εκπρόσωπο του Λουκαιτίου, τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και εκπρόσωπο της Περιφέρειας και του ΦΟΔΣΑ που θα ελέγξουν πόσα δέματα υπάρχουν, πόσα πληρώθηκαν και ποιος υπέγραψε τα εντάλματα πληρωμής καθώς ποιος χειρίστηκε και με ποια σύμβαση τα ανακυκλώσιμα.
Επίσης να εξετασθεί εάν τηρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Εργολάβο και οι όροι των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η Προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να εξετάσει τα παρακάτω:
§        ΕΛΕΓΧΟ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ
§        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ
§        ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§        ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
§        ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
§        ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ, ΠΟΣΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΧΑΝ, ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΗΡΕ;
§        ΖΩΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
§        ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
§        KATAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
§        ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
§        ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
§        ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
§        ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αντιθέτως η πρόταση του Δημάρχου κου Καμιζή που υπερψηφίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης ήταν να φύγουν οι μπάλες «δέματα» και να πάνε στον Αντιπεριφερειάρχη κο Χειβιδόπουλο.
Αυτό αφήνει πολλά ερωτηματικά για την διαφάνεια , την διαχείριση, την επιβάρυνση των Δημοτών και την επικείμενη καταστροφή.
Η απόφαση αυτή στην ουσία ακυρώνει την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012, την οποία δεν δέχθηκαν να επικυρώσουν.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.