Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΦΥΡΗ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2007-2010 ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Η Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας συνεχίζει την παρουσίαση του τεράστιου έργου που έκανε ο Δημήτρης Σφυρής ως Δήμαρχος Κρανιδίου την τετραετία 2007-2010, με την τέταρτη θεματική ενότητα, η οποία αφορά τα Δημοτικά Σφαγεία.

Τον Ιανουάριο του 2007, όταν ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου Κρανιδίου ο Δημήτρης Σφυρής, τα Δημοτικά Σφαγεία λειτουργούσαν με μια προσωρινή άδεια λειτουργίας (εξάμηνη ή μονοετής κατά περίσταση), η οποία όταν έληγε ανανεωνόταν από την Νομαρχία Αργολίδας.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η Μόνιμη και Νόμιμη Άδεια Λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Κρανιδίου, η νέα Δημοτική Αρχή και η νέα διοίκηση της Δ.Ε.ΣΦΑ.Κ. (Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Κρανιδίου) που συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, προέβησαν στις παρακάτω εργασίες, οι οποίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη διοίκηση:


         Αγορά και εγκατάσταση αποτεφρωτήρα (κλιβάνου) αξίας 30.000 ευρώ.


   Σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την απομάκρυνση και επεξεργασία των αποβλήτων σφαγής και των προϊόντων υψηλού κινδύνου, τα οποία από την προηγούμενη διοίκηση θάβονταν στην χωματερή των Διδύμων.

  Πιστοποίηση της ασφαλούς και υγιεινούς λειτουργίας της επιχείρησης (HACP).         Δημιουργία θέσης κρεοσκόπου Κτηνιάτρου.

       Προμήθεια - εγκατάστασης  αποστειρωτήρα  Κτηνιάτρου.
 Κατασκευή δυο ψυκτικών χώρων βαθιάς κατάψυξης(ψυγείων) για τα δεσμευμένα σφάγια.

         Προμήθεια - εγκατάσταση καταγραφικών θερμομέτρων στους 
     ψυκτικούς θαλάμους.

         Διαχωρισμός καθαρής και ακάθαρτης περιοχής.
         Ξεχωριστά αποδυτήρια για την καθαρή και ακάθαρτη περιοχή.
         Κατασκευή ερμαρίων ένδυσης εργαζομένων.
        Προμήθεια πάγκων ένδυσης και αλλαγής υποδημάτων.
         Πρόγραμμα απολύμανσης αυτοκινήτων και ημερήσιο δελτίο.
  Δημιουργία φακέλου  με εργαστηριακά αποτελέσματα για τους ελέγχους γενικής υγιεινής   κατάστασης στο σφαγείο, σε εφαρμογή της απόφασης 
     2001/471/ΕΚ.

•  Δημιουργία φακέλου και μελέτης υποδομών της εγκατάστασης για την μυοκτονία και την εντομοκτονία.
    Δημιουργία φακέλου ελέγχου και  παρακολούθησης   καταλληλότητας 
   του χρησιμοποιούμενου νερού.
    Δημιουργία αρχείου και φακέλου εκπαίδευσης προσωπικού.
      Δημιουργία αρχείου  και φακέλου ελέγχου της αποτελεσματικότητας,
    καθαριότητας, απολύμανσης 
•  Καταχώρηση των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων των 
    επιφανειών της εγκατάστασης. 
        Πρόγραμμα απολύμανσης χώρων (ημερήσιο, εβδομαδιαίο κ.λ.π.).
     Ημερήσιο δελτίο απολυμάνσεων με την υπογραφή του υπεύθυνου της          εγκατάστασης.
      Βιβλίο παρατηρήσεων του Κτηνιάτρου και των διορθωτικών ενεργειών 
     του ιδιοκτήτη.
    Ενέργειες για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής κατάρτισης της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος για κάθε εργαζόμενο εκδοροσφαγέα, χειριστή κρεάτων – τεμαχισμού.

         Τροποποίηση της γραμμής σφαγής των βοοειδών.


         Κατασκευή φυλακίου εισόδου.
     Κατασκευή τουαλετών επαρκούς αριθμού στην καθαρή και στην ακάθαρτη περιοχή.
         Κατασκευή Γραφείου Κτηνιάτρου.

Το  έτος 2008, τα Δημοτικά Σφαγεία Κρανιδίου απέκτησαν νόμιμη και μόνιμη άδεια λειτουργίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίσθηκε σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία τους με αποτέλεσμα την εξαιρετική εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της Ερμιονίδας και της ευρύτερης περιοχής.
Από το 2011 τα Δημοτικά Σφαγεία υπολειτουργούσαν και το 2012 έκλεισαν οριστικά μετά την σύλληψη του διορισμένου από το Δήμο διαχειριστή - εκκαθαριστή με την κατηγορία της εκβίασης και παθητικής δωροδοκίας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι της Ερμιονίδας να μεταφέρουν τα σφάγια σε άλλους νομούς αυξάνοντας το κόστος, εμποδίζοντας και πλήττοντας τους κτηνοτρόφους.   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου